Organizatorzy:
 
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej
27- 600 Sandomierz, Rynek 25/26, tel./fax (015) 832 29 64
www.sandomierz.net, e-mail: fkzs@sandomierz.net
 
kontakt: Robert Głuszak, Sylwia Rybacka
 
 
Urząd Miejski w Sandomierzu – Wydział Spraw Obywatelskich
Hotel “Pod Ciżemką”
  
Środki finansowe na festiwal zostały przeznaczone z Gminnego Funduszu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych